Biofeedback

Biofeedback

EEG biofeedback je metoda, která umožní lépe „ovládat“ svůj mozek. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. EEG-biofeedback - trénink výstupem jsou např. tzv. křivku učení, posílení koordinace aj. Užívá se snímací elektroda (na temeno hlavy), a 2 elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je PC. PC analyzuje signál a zajišťuje feedback. Průběh mozkových vln při daných úkolech lze pozorovat nebo je „přeložený“ do podoby videohry, která se děje pouze silou „myšlenky“.

Cíl
„Neurální doping“ - zvenku se tváří jako možnost ovládání zařízení na dálku vlastní myslí. EEG-biofeedback je metoda, která umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln.

Mám zájem