Člověk a Brambora

Člověk a Brambora

Návštěvníci mají možnost vizuálně porovnat jak části genomu máme společné s jinými organismy (šimpanz, pes, ptáci, plazi, rostliny, bakterie).

Je ukázána celková podobnost (velikost a velikost shody) genomů i ukázány míry konzervace konkrétních sekvencí společných genů.

Porovnání je provedeno pomocí pohyblivých stylizací chromozomů se sekvencemi genů, které je možné šoupat a zarovnávat pod sebe. Grafický panel představuje návod a sumární informace o jednotlivých genomech.

Cíl
Ukázat nakolik máme genom podobný jiným organismům.

Mám zájem