Archimédův šroub
Archimédův šroub je způsob transportu vody z rezervoáru. Pomocí kliky návštěvník roztáčí Archmimédův..
Automobil a emise
Osobní auto, z výfuku obrovský hnusný černý balón s nápisem CO_2. Objem balónu odpovídá denním emi..
Bermud. trojúhelník
Ve válci s vodou plave lodička. Návštěvníkpumpuje do spodní části válce vzduch. Bublinyvzduchu zmenš..
Check it out
0 Kč
Exponát je tvořen košíkem, v němž jsou makety různých potravin s čárovými kódy. Po přiložení ke čt..
Gejzír
0 Kč
Ve spodní části exponátu je menší nádoba, ve které je ohřívána voda, u níž se zvyšuje tlak, při do..
Glóbus jako tabule
Jedná se o standardní glóbus, jediný rozdíl spočívá v tom, že jeho povrch je co nejblělejší (při z..
Horkovzdušný balón
Dva velké balóny - samostatně řízené. Při stisku knoflíku se začne zahřívat vzduch uvnitř pomocí e..
Kontinentální drift
Stůl na kterém je kadždý z nynějších kontinentů. Po povrchu je možné s nimi posouvat. Tím si návšt..
Kufr s gyroskopem
Uvnitř kufru je na vysoké otáčky roztočený setrvačník. Pro návštěvníka není problém kufr zvednout,..
Model tsunami
Větší akvárium s modelem pobřeží. Zatlačením na píst (nebo páku) návštěvník v akváriu vyvolá vlnu,..
Obří struna
Lano 35m dlouhé visí horizontálně mezi dvěma podpěrami. Taháním za lano na jednom konci návštěvníc..
Oceán v lahvy
Na čepu je průhledný plastový kvádr. Cca 1/3 je plná vody s trochou modrého barviva, zbytek je vypln..
Planetární místnost
Stěžejní exponát sekce klima. Univerzálně použitelný. Jedná se o místnost s LCD obrazovkami na obvo..
Ponorka
0 Kč
V uzavřené nádobě je umístěn model ponorky, na který je připojen kompresor. Návštěvník může do pon..
Povodeň
0 Kč
Návštěvník bude mít možnost pustit povodňovou vlnu. Ta bude rozdělena mezi tři říční koryta: Přiro..
Prachová bouře
Vír vytvořený v průhledném válci o průměru 30cm. Na dně písek, zbytek vyplněn kapalinou. Návštěvní..
Přílivová elektrárna
V nádobě s vodou je umístěna přílivová turbín. Návštěvník manipuluje s výškou hladiny přepouštěním..
Pumpování do výšky
Exponát je tvořen především rezervoárem vody umístěným ve výšce nad hlavním korytem řeky. Návštěvník..
Zobrazuji 1 až 18 z 36 (celkem stran 2)