Vyvíjíme mechanické i multimediální exponáty, které také vyrobíme v naší dílně.

Příběh mikroprocesoru
Exponát sestává z velkého tištěné obvodu (cca 1×1 m) připomínajícího stavbou mikroprocessor. Návšt..
Přílivová elektrárna
V nádobě s vodou je umístěna přílivová turbín. Návštěvník manipuluje s výškou hladiny přepouštěním..
Problém obchodního cestujícího
Návštěvníci mají možnost pokusit se vyřešit jeden z klasických obtížných problémů teoretické infor..
Proherní automat
Exponát je tvořen klasickým výherním automatem. Není na peníze, ale na žetony, kterých je vedle do..
Prolézačky
0 Kč
Velká, několikapatrová hrací zóna. Hlavní část je tvořena „věží“, cílem je prolézt nahoru na galeri..
Proud větru
0 Kč
Návštěvík fouká velkým fukarem na sloupu na různé druhy vrtulí a turbín. Díky jejich rozdílné kons..
Průchod srdcem obra
Stylizované srdce v podobě jeskyně, do které je možné vstoupit. Uvnitř je umístěn exponát ID 156 -..
Průhledné srdce
Na průhledném stylizovaném modelu oběhové soustavy návštěvník vidí krev proudící různými částmi tě..
První pomoc
0 Kč
Několik fantomů a modelů, dále tématické postery pro nejčastější případy bezvědomí, úrazů, epilept..
Pumpování do výšky
Exponát je tvořen především rezervoárem vody umístěným ve výšce nad hlavním korytem řeky. Návštěvník..
Pythagorova věta
Na zdi je zkonstruován pravoúhlý trojúhelník, který lze rotovat kolem těžiště. Dále jsou nad jedno..
Reaction time
Tyčka s ryskami padá v náhodném okamžiku skrz prsty návštěvníka. Návštěvník se ji snaží zachytit j..
Rentgenové oči
Rentgenové snímky částí lidského těla a těl jiných zvířat lze umisťovat na prosvícenou stěnu. Sním..
Replikace, transkripce a translace
Na velké interaktivní dotekové obrazovce může návštěvník zkoušet replikaci DNA a translaci RNA do s..
Reverzní kyvadlo
Stůl s vodorovnou deskou na níž je dráha. Reverzni kyvadlo je realizováno pomocí vozítka, ve které..
Rosnička
0 Kč
Modrá plocha, proti ní kamera. Speciální SW skládá obraz návštěvníka před modrou plochou s mapou J..
Rotující lavička
Jedná se o lavičku uchycenou k čepu uprostřed, na krajích sedadla otočená k sobě navzájem. Dvojice..
Rotující místnost
Kruhová místnost s neprůhlednými stěnami. Návštěvníci vlezou dovnitř, poté se místnost začne otáče..
Zobrazuji 91 až 108 z 154 (celkem stran 9)